Zavtone
Technische Details
Digitale Daten von:
Technische Font-Namen:
Dateiname: ZAVTONE.marcusT0613, ZavTonVel, ZavTonVel.AFM
Windows-Menü-Name: ZavToneVelocity
PostScript-Name: ZavTone-Velocity
Langer PostScript-Name: ZavTone-Velocity
Katalognummer:
15036255
Characters:
229