HY Xi Deng Xian Simplified Chinese font family

字里图间沟通世界艷蛙

HY Xi Deng Xian Simplified Chinese
Technical details
Digital data from:
Technical font names:
File name: hyg1gjm.ttf
Windows menu name: HYXiDengXianJ
PostScript name: HYg1gj
PostScript full name: HYXiDengXianJ
Catalog number:
151353218
Characters:
7659