HY Zhong Yuan Simplified Chinese font family

字里图间沟通世界艷蛙

HY Zhong Yuan Simplified Chinese
Technical details
Digital data from:
Technical font names:
File name: hye3gjm.ttf
Windows menu name: HYZhongYuanJ
PostScript name: HYe3gj
PostScript full name: HYZhongYuanJ
Catalog number:
151353204
Characters:
7659