Wackado font family


Designed by Bob Alonso

Wackado Regular

Wackado


Technical details
Digital data from:
Technical font names:
File name: Wackado-Regular.bmap, WackaReg
Windows menu name: Wackado
PostScript name: Wackado-Regular
PostScript full name: Wackado-Regular
Catalog number:
15079201
Characters:
228
€ 23.99
Add to cart